Opći uvjeti

Uvodna napomena

Ove upute i uvjeti rezervacije i kupnje turističkih aranžmana sastavni su dio Ugovora koji su sklopljeni između Greca centar d.o.o putem portala www.putujbolje.com i putnika/ugovaratelja putovanja koji se prijavljuje za turistički aranžman.

1. Ponude i prihvaćanje ponuda (ugovaranje, plaćanje, cijena te ostale bitne napomene)

Putnik se za putovanje koje nudi Greca centar d.o.o putem portala www.putujbolje.com može prijaviti e-mailom, telefonom, telefaksom i drugim sredstvima daljinske komunikacije. Potvrdom (prihvaćanjem ponude) putnik u potpunosti prihvaća ove Opće uvjete koje je prethodno proučio.

Obzirom da u pojedinim situacijama Greca centar d.o.o putem portala www.putujbolje.com nabavlja u ime klijenta od drugih dobavljača usluge, u tom slučaju vrijede opći uvjeti dobavljača.

Ponuda koja je poslana klijentu, sadržava opće informacije (destinacija, naziv i kategorizacija hotela prema lokalnoj kategorizaciji, cijenu, uslugu, eventualne nadoplate te opciju. Unutar opcije, Greca centar d.o.o putem portala www.putujbolje.com garantira da će fakturirati cijenu iz ponude, osim u situaciji da dobavljač promijeni cijenu i uvjete, uslijed nekih događaja (kongresi, sajmovi…). Klijent može prihvatiti nove uvjete, ali može bez naknade (osim u situacijama kada je drugačije uvjetovano) odustati od rezervacije unutar opcije ponude. Greca centar d.o.o putem portala www.putujbolje.com mora obavijestiti klijenta usmeno ili pismeno o promjeni. Cijena je sastavni dio ponude te mora biti navedeno za što se odnosi cijena (cijena po osobi, po sobi, ukupna cijena aranžmana itd).

2. Cijena usluge drugih agencija

Greca centar d.o.o putem portala www.putujbolje.com može ponuditi aranžmane i ponude ostalih turističkih agencija s kojima surađuje, te su u tom slučaju cijene i uvjeti definirani od agencije koja je osmislila program/plan putovanja. Cijena aranžmana (ukoliko na programu putovanja nije drugačije navedeno) u pravilu uključuje: usluge prijevoza, hotelske i ugostiteljske usluge i organizaciju putovanja. Ukoliko je navedeno u programu putovanja, cijena može sadržavati i putničke pristojbe zračnih luka te troškove stručnog i mjesnog vođenja. Cijena aranžmana ne uključuje (osim ako nije drugačije dogovoreno): fakultativne (neobavezne) izlete i posjete, moguće troškove pribavljanja i izdavanja viza, ulaznice za objekte koji se posjećuju. Sve vrste posebnih usluga (jednokrevetna soba, posebna prehrana i sl.) putnik sam plaća i dužan ih je naručiti prilikom prijave putovanja. Ukoliko putnik traži posebnu uslugu za vrijeme putovanja, plaća ju na licu mjesta vodiču ili predstavniku agencije, u valuti zemlje u kojoj se nalazi.

3. Popusti (za djecu, first ili last minute)

Molimo da obratite pozornost na popuste, kao i na ostale pogodnosti koje mogu biti posebno prikazane kod opisa.

4. Kategorizacija

Ponuđeni smještajni kapaciteti te kategorizacija su prema službenoj kategorizaciji zemlje te prema njihovom zakonu o kategorizaciji. Prehrana, komfor kao i druge usluge u ponudi hotela/apartmana/sobe pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Greca centar d.o.o. ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim sadržajima, a koja je dobivena od strane treće osobe.

5. Putna dokumentacija

Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za Greca centar d.o.o putem portala www.putujbolje.com, a ukoliko bi zbog takvog propusta putnika Greca centar d.o.o putem portala www.putujbolje.com pretrpio dodatnu štetu, putnik je dužan istu nadoknaditi. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam putnik. Ako je za neko putovanje potrebna viza, Greca centar d.o.o putem portala www.putujbolje.com može posredovati u pribavljanju iste uz posebnu doplatu. Greca centar d.o.o putem portala www.putujbolje.com neće biti odgovorna za odluke carinskih, policijskih i drugih državnih tijela kojima se putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.

6. Devizni i carinski propisi

Putnici su dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj.

7. Zdravstveni propisi

Putovanja u neke zemlje zahtijevaju obvezna cijepljenja protiv nekih bolesti. Prilikom putovanja u te zemlje putnik je obvezan posjedovati potvrde i dokumente o cijepljenju.

8. Prtljaga

Prijevoz prtljage definira prijevoznik (zrakoplovne kompanije) koji može definirati i ograničiti prtljagu prema:

– kilogramima

– broju kofera uključujući i ručnu prtljagu

– kod low cost kompanija u ovisnosti o kojoj kompaniji je riječ, definirane su dimenzije ručne prtljage za koje se ne plaća naknada, dok za svaki sljedeći, plaća se prema važećem cjeniku određene kompanije naknada po koferu.

9. Odustajanje od putovanja

Klijent može u bilo kojem trenutku otkazati naručenu uslugu/aranžman ili putovanje. Ukoliko klijent posjeduje policu tj. osiguranje od otkaza, onda proces podliježe posebnom postupku, detaljnije opisanom u točki 10. ovih Općih uvjeta.

Ukoliko klijent otkaže naručenu uslugu Greca centar d.o.o od ukupne cijene aranžmana zadržava: do 30 dana prije polaska 10% cijene aranžmana, a najmanje 100 kn

– 29 – 22 dana prije polaska 25% cijene aranžmana
– 21 – 15 dana prije polaska 40% cijene aranžmana
– 14 – 8 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
– 7 – 0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana
– nakon polaska 100% cijene aranžmana

Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, odnosno tipa sobe/apartmana kao i na sve druge bitne promjene. Ako klijent koji otkaže putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, a koji ispunjava sve predviđene uvjete Greca centar d.o.o zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom. Kod otkazivanja svih aranžmana i usluga, ne isplaćuje se trošak nabave vize/a ni putnih isprava. U slučaju da klijent otkaže ili skrati putovanje zbog vremenskih uvjeta, Greca centar d.o.o će primijeniti gore navedenu skalu, a naknadne reklamacije neće uvažiti. Pri ugovaranju charter putovanja, incentive putovanja, putovanja na krstarenja, putovanja na tečajeve stranih jezika u inozemstvu, putovanja na kongrese, sajmove, daleka putovanja te drugih specifičnih programa, kao i programa koji se odvijaju u terminima božićnih, novogodišnjih, uskršnjih i ostalih blagdana, vrijede posebni uvjeti naplate troškova otkaza putovanja. Greca centar d.o.o u slučaju otkaza klijenta pridržava pravo naplate svih nastalih troškova, koji mogu iznositi i do pune cijene aranžmana, bez obzira na rokove otkaza naznačenih pod točkom 9 ovih Općih uvjeta. Na navedena putovanja primjenjuje se posebna otkazna skala koja se nalazi u programu odnosno katalogu tih putovanja dobavljača. Usmeni otkaz Ugovaratelj putovanja odnosno klijent je dužan potvrditi u pisanim obliku bilo dopisom, telefaksom ili e-mailom. Ako klijent ne potvrdi usmeno priopćeni otkaz u pisanom obliku, smatrat će se da nije otkazao putovanje /aranžman/naručenu uslugu. Ako putnik na vlastiti zahtjev, prekine putovanje koje je u tijeku, nema pravo na naknadu troškova nastalih zbog prijevremenog povratka u mjesto polaska.

Kod zatvorenih grupa i grupnih putovanja, vrijede isključivo uvjeti grupe koje podliježu promjenama u skladu s uvjetima dobavljača. Moguće jest da uvjeti grupe se razlikuju od generalnih općih uvjeta.

Rezervacije avionskih karata napravljene putem weba www.putujbolje.com

 

Napravljena rezervacija od strane klijenta online smatra se važećom i validnom samo i nakon izvršene uplate prema dobivenom obračunu na mailu. Obračun prikazuje konačnu cijenu avio karte uključujući: cijenu karte, takse i naknade za izdavanje iste.

 

Klijent se obvezuje upisati ispravne podatke, pogotovo ime i prezime putnika kako piše u putovnici u za to predviđena polja. Naručitelj se može razlikovati od putnika.
Obzirom da naš jezik ima i dijakritičke znakove, prilikom unosa imena i prezimena molimo Vas da NE upisujete iste npr: Č,Č,Ž,Š,Đ umjesto istih upišite: C, Z,S,DJ itd.

Unos ispravne e-mail adrese je iznimno bitan obzirom da će cijela komunikacija biti mailom, također poslati ćemo kartu na unešenu e-mail adresu.

SAVJETUJEMO Vam da u trenutku kada napravite avionsku kartu da pregledate dobro:

Termin, unos imena i prezimena svih putnika, destinaciju i eventualno ostale unešene informacije. Jednom potvrđena karta mijenja se uz nadoplatu o čemu detaljnije piše u daljnjem tekstu.

 

 

Potvrda avionskih karata:

Po dobivanju potvrde o uspješnoj rezervaciji na mail adresu, naručitelj dobiva i naputak kako izvršiti uplatu. Iako je cijena karte potvrđena u trenutku slanja potvrde na mail ona nije garantirana do trenutka izdavanja karte.
Rezervacija se smatra potvrđenom u trenutku primitka uplate do date opcije. Aviokompanije zadržavaju pravo promjene zrakoplovnih pristojbi, te zbog toga, postoji mogućnost promjene cijene avionske karte ukoliko se ne izvrši uplata do navedene opcije. Prilikom rezervacije i kupnje, klijent prihvaća opće uvjete agencije Greca centar d.o.o te Opće uvjete avio prijevoznika te eventualne promjene se vrše u skladu s uvjetima avio kompanije.

Vaša karta nije kupljena ili usluga potvrđena sve dok ne primite potvrdu izvršene rezervacije te elektronsku kartu ili voucher za hotel, apartman ili ostale usluge koje čine Vaše putovanje.

Prilikom izrade ponude, uvijek ćete biti upoznati s opcijom potvrde za avionsku kartu kao i za ostale segmente putovanja.

Ukoliko zbog tehničkih ili sličnih problema nije moguće izdati kartu biti ćete o tom obaviješteni u najkraćem mogućem roku, Vaša kartica neće biti terećena i biti će vam ponuđena alternativna opcija u skladu s realnim stanjem. Putujbolje.com će učiniti sve u svojoj moći da ponudi adekvatnu alternativu.

 

Otkaz/ ili promjena rezervacije:

Potvrdom rezervacije, složili ste se s uvjetima i cijenom usluge.
Otkazivanje i promjene datuma putovanja podložne su uvjetima karte/usluge s kojima ste se složili tijekom rezervacijskog procesa.
Svaka promjena (promjena imena/slova rezervacije, termina, destinacije itd) se vrši individualno a u skladu s uvjetima klase avionske karte i aviokompanije. Prijevoznik će omogućiti prijevoz isključivo putniku imenovanome u putnoj karti, a od putnika se može zahtijevati odgovarajuća identifikacijska isprava. Prilikom izvršenja rezervacije ime i prezime putnika mora biti upisano identično kao što piše u putovnici. Ukoliko zamijenite poziciju imena i prezimena, to se naknadno ne može promijeniti i karta neće biti valjana. Putne karte nisu prenosive na druge osobe. Putnik neće imati pravo na let ako ne osigura pozitivnu identifikaciju te ako elektronska karta nije valjano izdana na putnikovo ime. Bebe, djeca i putnici mlađi od 25 godina često ostvaruju popust prilikom kupnje avio karata, zbog toga je važno da u rezervaciju upišete točan datum rođenja, kao što piše u putovnici. Dobne skupine u avio prometu su – bebe (INF, do 2. godine), djeca (CHD, do 12. godine), omladina (YTH, do 25. godine), te odrasli (ADT).

Putujbolje.com uvijek će učiniti sve što je u našoj moći da naplata bude što korektnija.

Naplata i mogućnosti plaćanja:

Na stranici www.putujbolje.com moguće je izvršiti sljedećim kreditnim karticama: Visa, Eurocard Mastercard, American Express i Diners. Plaćanje putem debitnih kartica nije moguće,

Naplata avionske karte će biti izvršena jednokratno, valuta: EUR SAFARI TRAVEL SERVICES – MANNHEIM . Na Vašem izvodu će biti vidljiva ista a teretiti će Vas kartičarska kuća u HRK prema važećem tečaju na dan kupnje nadležne banke.

Ukoliko je transakcija odbijena, biti ćete obaviješteni putem maila te ćemo zajedno pronaći alternativan način uplate.  Obzirom da se sustav naplate spaja s matičnom bankom te provjeravaju se svi unešeni podaci: Ime i prezime na kartici, adresa, broj kartice, do kada kartica vrijedi i CVV broj. Ukoliko jedan podatak je krivo unešen, kartica će biti automatski odbijena, stoga Vas lijepo molimo prilikom unosa da provjerite sve svoje podatke.

Ukoliko nema dovoljno sredstava na kartici, to je isto razlog da bude transakcija odbijena te Vas molimo u ovom slučaju da osigurate alternativan način uplate, u sprotivnom avionska rezervacija će biti otkazana.
Prilikom izvršenja rezervacije prihvaćate financijsku odgovornost za sve izvršene transakcije.

Provjera valjanosti kreditne kartice:

U nastojanju da izbjegnemo mogućnost prevare kreditnim karticama, zadržavamo pravo provjere kreditne kartice s pripadajućom bankom, i možemo Vas tražiti da nam putem faksa ili emaila pošaljete kopiju kreditne kartice skupa s osobnom iskaznicom.

Obveze putnika u zračnom prometu:

Putnik je dužan posjedovati valjane osobne putne isprave i za to se sam pobrinuti.
Troškove gubitka ili krađe osobnih dokumenata tijekom putovanja snosi putnik.
Putnik je dužan brinuti se da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga ispune uvjete predviđene viznim, graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima, kako RH, tako i zemlje u koju se putuje. Greca centar d.o.o. nije odgovoran za odluke carinskih i policijskih i drugih državnih tijela kojima se putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.
Putovanja u neke zemlje zahtijevaju vizu te obvezna cijepljenja protiv nekih bolesti. Putnik je dužan informirati se Greca centar d.o.o. preporučuje da se putnik prije odlaska u inozemstvo o neophodnosti vize informira u ambasad i države u koju putuje, te o potrebi cijepljenja na web stranicama Svjetske zdravstvene organizacije i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (http://www.hzzo.hr ; http://www.who.int ).
Putnik je dužan suzdržati se od ponašanja koje bi moglo ugroziti sigurnost i odvijanje zračnog prijevoza i dužan je pridržavati se pravila ponašanja u smještajnim objektima.

 

Check inn:

Za letove unutar Hrvatske preporučuje se biti na check in-u 60 do 90 min prije leta. Za međunarodne letove, na check in-u morate biti 90 min do 2 sata prije leta. U slučaju kašnjenja putnika na check in u predviđeno vrijeme, smatra se da se putnik nije pojavio na letu i avio kompanije u tim slučajevima otkazuju kartu bez mogućnosti nadoknade.
Kuponi avio karte moraju se iskoristiti prema predviđenom redoslijedu. Ako npr. imate let Zagreb-Beč-Varšava, morate se čekirati u Zagrebu, te preko Beča stići do Varšave. Nije se moguće npr. ukrcati u avion tek u Beču i iskoristiti kartu za put do Varšave. Ukoliko se ne ukrcate u početnom gradu naznačenom na Vašoj karti, kompanija cijelu kartu otkazuje bez mogućnosti povrata sredstava.
U slučaju da ste preko naše stranice rezervirali povratnu avio kartu, obvezatni ste iskoristiti polazni kao i povratni let. Ukoliko se ne ukrcate na polazi let, povratni let se automatski otkazuje, a naknada od strane avio kompanije odnosno Greca centar d.o.o. ne postoji. Isto vrijedi u slučaju da se ne ukrcate na povratni let, u tom slučaju nikakav povrat novca za neiskorišteni dio karte nije moguć.

Valjanost avio karte:

Putna karta u međunarodnom prijevozu valjana je za prijevoz u razdoblju od 45 dana, mjesec, 3 mjeseca, 6 mjeseci ili godine dana od dana kad je počelo putovanje, ovisno o pravilu tarife po kojoj ste kupili kartu. Ako je putnik, nakon započetog putovanja, zbog bolesti spriječen putovati u razdoblju valjanosti putne karte, prijevoznik u nekim slučajevima može produljiti razdoblje valjanosti takve putne karte do dana do kojega će putnik, na temelju liječničke potvrde, biti sposoban putovati.

Aerodromske pristojbe:

Primjenjive pristojbe one su koje su na snazi na dan plaćanja cijene putne karte u cijelosti. Ukoliko prilikom rezervacije ne ostavite broj kreditne kartice, već želite kupiti kartu kroz 24 sata, aerodromske pristojbe podložne su promjenama od trenutka rezervacije do kupnje karte. Putnik je obvezatan platiti iznos pristojbi koje su na snazi na dan plaćanja cijene putne karte u cijelosti.

 

 

Posebna pomoć:

Putnik je dužan obavijestiti Greca centar d.o.o. o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja i stanja, a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja ili izvršenje usluge. Prihvaćanje na let nepraćene djece, osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti, trudnica, bolesnih osoba ili ostalih osoba koje zahtijevaju posebnu pomoć putnik mora naglasiti službeniku Greca centar d.o.o. prije zaključenja usluge. Putovanje djece bez pratnje roditelja, ili zakonskog staratelja, katkad podliježe posebnim zahtjevima po zakonima i pravilima zemlje u/iz koje se leti. Isključiva je odgovornost roditelja, ili zakonskog staratelja, da pribavi sve potrebne dokumente odnosno udovolji svim takvim zahtjevima. Za sve posebne zahtjeve obratite se agentu Greca centar d.o.o., budući da letovi za određene destinacije i na određenim zrakoplovnim kompanijama nemaju mogućnost rezervacije sjedala i odabira posebnog obroka.

Prijevoz trudnica:

Žene koje su trudne manje od 28 tjedana, zdrave i nemaju nikakvih komplikacija u trudnoći, mogu se primiti u zrakoplov bez liječničke potvrde. Traje li trudnoća više od 28 tjedana, a najviše do 35 tjedana, potrebna je liječnička potvrda koja nije starija od sedam dana i kojom se potvrđuje da se porođaj neće dogoditi unutar 4 tjedna od početka putovanja. U tom slučaju nema medicinskih prepreka za putovanje zrakoplovom. Samo ako trudnica putuje radi kirurškog zahvata ili liječenja, moraju biti popunjeni i priloženi dokumenti koji se zahtijevaju pri prijevozu bolesnih i invalidnih putnika.

Prijevoz djece:

Djeca do 2 godine starosti imaju popust na kartu, uz dopuštenu prtljagu od 10 kg. Uvjet je da dijete sjedi u krilu osobe s kojom putuje. Za dijete između dvije i dvanaest godina, koje zauzima posebno sjedalo a u pratnji je odrasle osobe, odobrava se najviše 50 posto popusta, ovisno o primijenjenoj cijeni za odraslog putnika u pratnji. Nepraćena djeca mogu putovati sama ukoliko ih na aerodrom doprati odrasla osoba koja prijevozniku na propisanom obrascu daje pismenu izjavu kojom potvrđuje da će dijete netko dočekati na krajnjoj destinaciji. Prilikom rezervacije obavezno napomenite djelatniku Greca centar d.o.o. da će dijete putovati samo.

Kućni ljubimci:

U kabini zrakoplova (zajedno s putnikom) mogu se prevoziti samo psi i mačke, ako to ne zabranjuje država u koju se ljubimci prevoze. Prijevoz životinja treba unaprijed rezervirati, a njihov se prijevoz uvijek dodatno naplaćuje. U putničkoj kabini istodobno se može prevoziti samo jedna životinja, i to u propisanom spremniku. Veličina spremnika je ograničena .Veći kućni ljubimci, prevoze se u prtljažniku zrakoplova kao predana prtljaga. Putnik treba sam osigurati odgovarajući spremnik/kontejner. Napomenite agentu LILA PUTOVANJA d.o.o. ukoliko želite organizirati prijevoz kućnog ljubimca, prije kupnje karte.

Prtljaga:

Prtljaga se prevozi kao predana i ručna (nepredana) prtljaga. Ovisno o uvjetima tarife i aviokompaniji predana prtljaga može biti uključena u cijenu ili se dodatno plaća.
Za većinu letova također se primjenjuje piece concept – putnici imaju pravo ponijeti jedan komad predane i jedan komad ručne prtljage, čije dimenzije i težinu određuje prijevoznik. Za sigurnost, na sve komade prtljage stavite Vaše podatke (ime i prezime, adresu, kontakt telefon) na vanjski i unutarnji dio prtljage.
Predana prtljaga
Predana prtljaga mora biti označena putnikovim imenom i ostalim osobnim podacima, a uključuje kovčege i torbe koji se mogu čvrsto zatvoriti. Nakon predaje prijevozniku prtljage koju putnik želi predati, prijevoznik će uzeti prtljagu u posjed i izdati prtljažni identifikacijski privjesak za svaki komad predane prtljage. Zbog sigurnosnih razloga od putnika se može zahtijevati da dopusti pretragu, rendgenski pregled ili bilo koju drugu vrstu pregleda sebe ili svoje prtljage. Prijevoznik može uskratiti da preveze kao prtljagu bilo koji predmet za koji prijevoznik razumno drži da je nepodoban za prijevoz zbog njegove težine, mjera, obujma ili drugih obilježja, ili je nepodoban za prijevoz zbog sigurnosnih ili operacijskih razloga, ili zbog udobnosti ostalih putnika.
Ručna prtljaga Avio kompanije dozvoljavaju prijevoz jednog komada ručne prtljage po putniku, poput male putne torbe, laptopa ili aktovke. Maksimalna težina ručne prtljage u većini slučajeva ne smije prelaziti 8kg.
Ručna prtljaga mora biti veličine i oblika koji se može staviti ispod sjedala u avionu ili odjeljak iznad glave.
Višak prtljage
Kod zrakoplovnog prijevoza, putnik je obvezatan platiti naknadu za prijevoz prtljage koja prelazi težinu dopuštene besplatno ili unaprijed plaćene prevezene prtljage prema važećim pravilima i cijenama prijevoznika.
Nepraćena prtljaga
Prijevoz nepraćene prtljage vrši se po posebnim propisima prijevoznika.
Preuzimanje prtljage
Putnik je dužan preuzeti prtljagu odmah po slijetanju na destinaciju. Prijevoznik nije dužan provjeriti da li je putnik preuzeo svoju prtljagu. U slučaju kašnjenja ili gubitka prtljage putnik je dužan odmah se javiti odjelu Lost&Found kompanije koja je prijevoznik tj. s kojom je putovao.
Oštećena / Izgubljena prtljaga
Greca centar d.o.o. ne preuzima odgovornost za izgubljenu ili oštećenu prtljagu. Prijave za izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku. Kod zrakoplovnog prijevoza, za prtljagu je odgovorna isključivo zrakoplovna kompanija, i to na osnovi propisa koji vrijede u zračnom prometu. Prijevoznik je odgovoran za gubitak ili kašnjenje koje je nastalo u tijeku zračnog prijevoza njegovom krivnjom.
Prtljaga obično kasni tijekom tranzitnih letova, kada je vrijeme između dva povezana leta relativno kratko, i prtljaga se ne stigne prebaciti na slijedeći let. Za izgubljenu prtljagu najprije se smatra da kasni, te je u većini slučajeva pronađena na jednom od aerodroma kroz koji ste putovali. Putnici moraju prijaviti nestanak prtljage čim to primijete, ukoliko to nije moguće, rok za prijavu je 21 dan. Šteta na prtljazi mora se također prijaviti prijevozniku odmah po slijetanju na destinaciju, ili u roku 7 dana ukoliko putnik štetu primijeti kasnije.

 

Otkazivanje avionske karte:

 • otkazivanje ili promjene izvršene od strane zrakoplovne kompanije bez suglasnosti putnika;
 • otkazivanje i promjene koje zahtjeva putnik
 • otkazivanje putovanja uzrokovano bankrotom avio prijevoznika
 • otkazivanje u slučaju postojanja duplih rezervacija
 • slijed kupona za let i njihova upotreba
 1. otkazivanje ili promjene izvršene od strane zrakoplovne kompanije bez suglasnosti putnika
 • Zrakoplovne kompanije usred određenih okolnosti, zadržavaju pravo promjene rasporeda leta bez prethodnog obavještavanja. Uslijed vremenskih uvjeta, prirodnih katastrofa, svjetskih, ratnih ili zdravstvenih problema, bankrota zrakoplovne kompanije, problema s kapacitetom – zrakoplovna kompanija može otkazati ili promijeniti vrijeme leta.
 • Elektronska karta (e-karta) je ugovor između zrakoplovne kompanije i putnika.
 • Putujbolje.com  je u svojstvu posrednika te nismoodgovorni za postupke izvršene od stane zrakoplovne kompanije. Ukoliko dođe do neugodnosti koje su u skladu sa zakonom o pravima i zaštiti putnika u avioprijevozu, zrakoplovna se kompanija može odreći standardnog iznosa naknade kod otkazivanja / promjena i vratiti inače nepovratna sredstva. Zrakoplovne kompanije također mogu ponuditi druge načine kompenzacije ukoliko je putniku uskraćena usluga. Za točne informacije o pravima putnika u zračnom prijevozu u slučaju neuobičajenih i izvanrednih situacija, svakako pročitajte ZAKON O PRAVIMA I ZAŠTITI PUTNIKA U AVIOPRIJEVOZU.
 • Ukoliko aviokompanija promijeni raspored letova i predloži novi raspored koji odgovara putnicima, aviokompanija će o svom trošku napraviti promjenu, a Vi ćete zaprimiti nove detalje leta i kartu na Vašu mail adresu.
 • Ukoliko zbog opravdanih razloga zrakoplovna kompanija značajnije promijeni raspored letova te novi raspored Vama ne odgovara, ostvarujete pravo na povrat sredstava. Iznos povrata sredstava (ukoliko je povrat prethodno odobren od strane aviokompanije) bit će umanjen za naknadu za izdavanje karte
 1. otkazivanje i promjene koje zahtjeva putnik
 • Otkazivanje i promjene datuma putovanja podložne su uvjetima karte. Velika većina aviokarata ne dozvoljava promjene datuma putovanja ili povrat sredstava, poneke karte dozvoljavaju samo djelomičan povrat, stoga prije potvrde rezervacije uvijek se raspitajte o uvjetima u slučaju otkaza na info@putujbolje.com )
 • Ukoliko otkazujete Vaše putovanje, a prema uvjetima Vaše karte, imate pravo na povrat sredstava, sredstva će Vam po odobrenju aviokompanije biti vraćena (najčešće 6-8 tjedana od trenutka kada ste otkazali Vašu kartu). Važno je imati na umu da ukoliko ste odlučili otkazati Vašu kartu, zahtjev za otkazom pošaljete u pismenom obliku na e-mail na info@putujbolje.com i datum putovanja naznačenog u Vašoj karti. Povrat sredstava u slučaju bolesti ili nekog sličnog razloga znatno Vam može olakšati prethodna uplata putnog osiguranja i osiguranja od otkaza, stoga Vam navedeno preporučamo, za pitanja i informacije kontaktirajte nas na info@putujbolje.com)
 • Promjena datuma putovanja, prije polaska ili nakon odlaska također je podložna uvjetima s kojima ste se složili prilikom potvrde Vaše rezervacije, prihvaćanjem ponude. Ukoliko je ista dozvoljena, pošaljite nam Vaš zahtjev s željenim novim datumom putovanja te Vašom kartom, a mi ćemo Vam shodno uvjetima karte i raspoloživosti mjesta na traženi datum javiti iznos promjene ukoliko se ona naplaćuje. Ukoliko Vam novi plan puta i pripadajući iznos naknade za promjenu datuma putovanja odgovaraju, pošaljite nam pismenu potvrdu te način plaćanja promjene. Nakon uplate, zaprimit ćete novu kartu za Vaše putovanje.
 1. otkazivanje putovanja uzrokovano bankrotom avio prijevoznika
 • U slučaju bankrota avio prijevoznika Putujbolje.com ne preuzimaju odgovornost
 • Putujbolje.com  će povrat sredstava za takve karte izvršiti po primitku sredstava od strane avio prijevoznika
 • Putujbolje.com će pravodobno informirati putnike o statusu karata u slučaju bankrota avio prijevoznika
 1. otkazivanje u slučaju postojanja duplih rezervacija
 • U slučaju postojanja duplih rezervacija, avio prijevoznik zadržava pravo otkaza kupljene karte bez prethodne obavijesti, za što putnička agencija ne preuzima odgovornost.
 1. slijed kupona za let i njihova upotreba
 • Putna karta prestaje vrijediti ukoliko svi kuponi nisu bili upotrijebljeni u slijedu navedenom u​ putn​oj​ kart​i​.
 • Putna karta koju je putnik kupio valjana je za prijevoz od mjesta polijetanja, preko dogovorenih mjesta međuslijetanja ili transfernih mjesta, do mjesta slijetanja navedenih na karti. Cijena putne karte koju je putnik kupio izračunata je sukladno uvjetima avio prijevoznika na temelju cijelog putovanja naznačenoga na karti. Ako putnik želi promijeniti rutu putovanja, mora u vezi s time unaprijed kontaktirati putničku agenciju. Cijena će putne karte za novu rutu putovanja ponovno biti izračunata te će putniku biti ostavljena mogućnost da prihvati novu cijenu ili ostane pri prijašnjoj ruti putovanja. Ako putnik promijeni rutu putovanja bez prethodnog sporazuma s putničkom agencijomputnička agencija zadržava pravo primijeniti ispravnu cijenu putne karte za putnikovu stvarnu rutu i naplatiti od putnika bilo koju razliku u cijeni između one koju je putnik platio i one koja se primjenjuje na promijenjenu rutu putovanja sukladno uvjetima i pravilima koje određuje avio prijevoznik za tu novu odabranu rutu.​Posebne ponude objavljene na Facebook stranci i/ ili stranici na www.putujbolje.com  Ponude koje su objavljene na Facebook stranici Putujbolje.com i/ili na stranici www.putujbolje.com u rubriku Aktualno su individualni polasci.Ponuda se radi prema raspoloživosti na određenim letovima i kapacitetima za određenu destinaciju. Cijena je podložna promjeni  te isključivo ovisi o raspoloživosti u trenutku kupnje /potvrde ponude. Putujbolje.com se obvezuje iskomunicirati konačnu cijenu klijentu, i po pristanku klijenta (pisane potvrde poslane putem e-maila) se ugovara plaćanje.Promjena imena ili termina na jednom izdane karte su moguće uz nadoplatu prema tarifi važećoj za tu određenu klasu i aviokompaniju, a svaka promjena mora se izvršiti najavom na mail: info@putujbolje.com

10. Osiguranje od otkaza

Klijent za svako putovanje može uplatiti policu osiguranja od otkaza, kao i osiguranje prtljage te zdravstveno. Osiguranje od otkaza naplaćuje se na dan sklapanja Ugovora te ga nije moguće uplatiti naknadno. Premija osiguranja izračunava se zavisno o vrijednosti putovanja, a prema cjeniku osiguravajućeg društva. Nepredviđene zapreke kao razlog za otkaz putovanja određuje svako osiguravajuće društvo sukladno svojim uvjetima. U slučaju otkazivanja aranžmana ne vraća se iznos uplaćene premije za osiguranje od otkaza. Također se pri otkazivanju aranžmana ne isplaćuje trošak nabavke viza i usluge rezervacije, unatoč tome što putnik ima uplaćeno osiguranje od otkaza. Ukoliko putnik nema plaćeno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje zbog navedenih nepredviđenih zapreka primjenjuju se uvjeti o otkazu iz ovih općih uvjeta iz točke 9.

11. Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranje od rizika oštećenja i gubitka prtljage i dobrovoljno zdravstveno osiguranje osoba za vrijeme puta i boravka u inozemstvu

Cijene putovanja ne uključuju osiguranje od rizika nesretnog slučaja i bolesti na putovanju, osiguranje od oštećenja i gubitka prtljage kao i dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Potpisivanjem Ugovora o putovanju, čiji su sastavni dio i ovi Uvjeti smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena dodatna osiguranja navedena u prethodnom stavku. U slučaju da putnik zahtijeva navedena osiguranja, ona se mogu ugovoriti izravno kod jednoga od osiguravatelja ili posredstvom Greca centar d.o.o. Preporučujemo pozorno proučiti uvjete osiguranja prije kupnje.

12. Reklamacije

Klijent može uvijek izvršiti reklamaciju za određenu uslugu ili segment usluge. Sugeriramo klijentima, ciljem bržeg i efikasnijeg rješavanja potencijalnog problema, da svoj prigovor svakako upišu u knjigu žalbe kod davatelja usluga na licu mjesta, koji će nastojati pružiti ugovorenu uslugu, odnosno ispraviti greške. Ukoliko ni nakon prigovora ne bude poboljšanja, klijent mora tražiti potvrdu iz koje se vidi da usluga nije pružena, odnosno da nije pružena na način kako je ugovoreno. Potvrdu klijent mora priložiti pismenoj reklamaciji. Pisanu reklamaciju klijent je dužan uložiti u roku od 8 dana nakon završetka putovanja. Ukoliko klijent uloži pismenu reklamaciju nakon tog roka, Greca Centar d.o.o takvu reklamaciju nije dužan uzeti u obzir. Za rješavanje reklamacije usluga u inozemstvu, obvezno treba poštivati pravilo prijave prigovora uz izdavanje potvrde na licu mjesta i rok za podnošenje reklamacije. Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora, a može odgoditi rok rješenja o pritužbi za dodatnih 14 dana zbog prikupljanja informacija. Organizator će rješavati samo one pritužbe koje se nisu mogle otkloniti na mjestu odmora ili tijekom putovanja. Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 14, odnosno 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanja bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana.

12.1. Prigovori

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br.41/14), obavještavamo Vas da, ukoliko imate primjedbe na kupljene proizvode ili pruženu uslugu pisani prigovor možete predati voditelju prodajnog objekta te će Vam bez odgađanja primitak prigovora biti pisano potvrđen.

Prigovor također možete poslati:

 • poštom na adresu društva:
  Greca centar d.o.o.
  Ive Tijardovića 34
  10 000 Zagreb
 • elektroničkom poštom na e-mail: info@putujbolje.com

Na Vaš prigovor odgovorit ćemo u pisanom obliku u roku od 15 dana od zaprimanja istog.

13. Obveze Greca centar d.o.o.

Greca Centar d.o.o je dužna brinuti se o izvršenju usluga, kao i o izboru davatelja usluga, pažnjom dobrog gospodarstvenika te skrbiti o pravima i interesima klijenata sukladno dobrim običajima u turizmu. Greca Centar je dužna klijentu pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman te dati odgovore zbog eventualnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Greca Centar će sve navedene obveze iz svojih programa izvesti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju “više” sile ili promijenjenih okolnosti. Ako bude moguće Greca centar d.o.o će u takvim slučajevima ponuditi zamjensko rješenje. Greca centar d.o.o nije dužan pružati usluge izvan ovih Uvjeta. Greca centar d.o.o. ne odgovara za eventualne pogreške u tisku.

14. Obveze putnika

Putnik je dužan pridržavati se pravila ponašanja u smještajnim objektima (npr. hoteli, hosteli, apartmani, koledž, rezidencije, privatni smještaj i dr.) odnosno sredstvima prijevoza i svojim postupcima ne onemogućavati nesmetano odvijanje putovanje kao i ne ugrožavati prava ostalih putnika u korištenju usluga. U slučaju da Putnik svojim ponašanjem uzrokuje štetu davatelju usluge u smještajnom objektu ili sredstvu prijevoza odnosno onemogućava redovno i nesmetano odvijanje Programa putovanja dužan je takvu štetu odmah otkloniti odnosno nadoknaditi oštećenom pri čemu je u obvezi surađivati s davateljem tih usluga i Greca centar d.o.o. Ako Putnik ugrožava redovno i nesmetano odvijanje Programa putovanja, Greca centar d.o.o. osim prava na naknadu štete ima pravo prekinuti putovanje, u kojem slučaju će se smatrati da je putovanje prekinuto na zahtjev Putnika pri čemu Greca centar d.o.o. nije dužan snositi troškove povratka na mjesto polaska. Ako je u slučaju opisanom u prethodnom stavku ove točke Putnik maloljetna osoba odnosno dijete, roditelj je dužan prihvatiti povratak djeteta kući odnosno doći po svoje dijete, o vlastitom trošku.

15. Ovi opći Uvjeti putovanja sastavni su dio Ugovora kojeg putnik sklapa s Greca Centar d.o.o.

Za svaki pojedini program primjenjuju se uvjeti odgovornog organizatora koji je naveden za to putovanje. Svi programi u kojima Greca Centar d.o.o nastupa kao posrednik, Greca Centar d.o.o ne odgovara za provedbu putovanja odnosno turističkih aranžmana kojima nije odgovorni organizator već samo posreduje u prodaji. U tom slučaju primjenjuju se opći uvjeti navedenog odgovornog organizatora putovanja Potpisivanjem ugovora ili prihvaćanjem ponude poslane mailom od Greca centar d.o.o (putujbolje.com)  putnik u cijelosti prihvaća program i uvjete putovanja.

16. Zaštita osobnih podataka

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Greca centar d.o.o se obvezuje da neće osobne podatke putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje osiguranja od rizika otkaza i osiguranja od posljedica nesretnog slučaja i bolesti, osiguranje od rizika oštećenja i gubitka prtljage i dragovoljno zdravstveno osiguranje za vrijeme puta i boravka u inozemstvu. Ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, osobni podaci proslijediti će se osiguravajućem društvu s kojim je Greca centar d.o.o. sklopio Ugovor o suradnji. Osobni podaci se mogu dati predstavnicima zakona na njihovo traženje. Osobni podaci putnika čuvati će se u bazi podataka. Putnik daje privolu da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Greca centar d.o.o

17.Izmjena ugovorene cijene paket aranžmana

Idea putovanja ima pravo povisiti cijenu aranžmana ako je povećanje cijene isključivo izravna posljedica promjene:

 1. a) cijene prijevoza putnika koje su proizašle iz troškova goriva i/ili drugih izvora energije.
 2. b) visine poreza i/ili naknada za usluge putovanja obuhvaćene ugovorom koje određuju treće osobe koje nisu izravno uključene u izvršenje paket-aranžmana, uključujući turističke poreze, pristojbe za slijetanje ili naknade za ukrcaj ili iskrcaj u lukama i zračnim lukama.
 3. c) deviznih tečajeva koji su relevantni za paket-aranžman.

 

Idea putovanja ima pravo jednostrano povisiti cijenu aranžmana do vrijednosti od 8 % i o tome Putnika mora obavijestiti najkasnije 20 dana prije putovanja. Povećanje cijene, bez obzira na visinu, moguće je samo ako Idea putovanja u pismenoj formi, a najkasnije 20 dana prije početka putovanja, paket-aranžmana o povećanju cijene na jasan i razumljiv način obavijesti Putnika, uz izračun i obrazloženje tog povećanja.

 

 1. Izmjena ostalih uvjeta ugovora o putovanju u paket-aranžmanu

Prije početka paket-aranžmana Greca centar d.o.o ne smije jednostrano izmijeniti uvjete ugovora o putovanju u paket-aranžmanu, osim cijene u skladu Zakona o pružanju usluga u turizmu, osim ako je takvo pravo predviđeno ugovorom, ako je izmjena beznačajna i ako na jasan, razumljiv i lako uočljiv način na trajnom nosaču podataka obavijesti Putnika o izmjeni. Ako je Greca centar d.o.o. prije početka paket-aranžmana prisiljen znatno izmijeniti bilo koje od glavnih obilježja usluga putovanja ili ne može ispuniti ugovorene posebne zahtjeve Putnika ili predloži povećanje cijene paket-aranžmana za više od 8 %, Putnik može u razumnom roku koji odredi Greca centar d.o.o:

 1. a) prihvatiti predloženu izmjenu, ili
 2. b) raskinuti ugovor bez plaćanja naknade za raskid ugovora.

Greca centar d.o.o zadržava pravo promjene dana i/ili sata polaska zbog izmjena reda letenja i/ili nastupanja nepredviđenih okolnosti, kao i pravo izmjene smjera putovanja ukoliko se promjene uvjeti putovanja, npr. ali ne isključivo: promijenjen red letenja, sigurnosna situacija u zemlji i/ili na transfernim točkama i/ili odredištu, vremenske (ne)prilike i to bez isplate odštete, a prema važećim propisima u međunarodnom prometu. Također Greca centar d.o.o zadržava pravo promijene redoslijeda programa, kada su u pitanju državni praznici i slično, te zbog prmijene radnog vremena pojedinih objekata koji se posjećuju.

Opći uvjeti se primjenjuju te stupaju na snagu od 30.05.2012.