Uvjeti Korištenja

Web stranicu www.putujbolje.com pokrenuo je i uređuje Putuj bolje – Greca centar d.o.o. Molimo vas da se upoznate s Uvjetima korištenja stranica kako biste posjećivali i koristili našu stranicu na obostrano zadovoljstvo.

Na pristup i korištenje internetske stranice primjenjuju se ovi Uvjeti korištenja internetske stranice (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja) te svi važeći zakoni i drugi pravni propisi Republike Hrvatske. Pristupom ovoj stranici smatra se da ste ove Uvjete korištenja pročitali, razumijeli te da ih u cijelosti prihvaćate. Ukoliko ne prihvaćate ove Uvjete korištenja, molimo ne koristite stranicu. Putuj bolje – Greca centar d.o.o. zadržava pravo revidirati Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku kao i ukinuti pristup ovoj stranici bez prethodne obavijesti. Molimo Vas da Uvjete korištenja povremeno ponovno pročitate kako biste se upoznali s eventualnim promjenama. Korištenje stranice nakon izmjene Uvjeta korištenja podrazumijevat će da ste s izmjenama upoznati te da ih razumijete i u cijelosti prihvaćate. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.

Svi materijali (tekstovi, fotografije, slike, crteži, audio i video materijali i dr.), zaštićeni znakovi proizvoda i usluga (žigovi), logotipi te drugi sadržaji objavljeni na internetskoj stranici www.putujbolje.com zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravima intelektualnog vlasništva. Korištenje i ispisivanje tih sadržaja dopušteno je isključivo u svrhu informiranja i osobne, nekomercijalne svrhe korisnika. Korisnicima nije dopušteno reproduciranje, kopiranje, distribuiranje, preinaka, prenošenje, objavljivanje ili revidiranje sadržaja ovih stranica bez pisanog dopuštenja tvrtke Putuj bolje – Greca centar d.o.o. Bez našeg pismenog dopuštenja nije dozvoljeno upućivanje na ovu stranicu sa stranice trećih osoba.

Ukoliko nije drukčije navedeno, sva prava glede sadržaja objavljenih na ovoj stranici pripadaju društvu Putuj bolje – Greca centar d.o.o.ili njegovim povezanim društvima, odnosno njihovim odgovarajućim registriranim nositeljima. Korištenjem ili pristupom ovoj stranici ne stječete, izričito ili prešutno, nikakvu licencu ili pravo korištenja žiga, patenta, dizajna, autorskog prava ili drugog prava koje pripada društvu Putuj bolje – Greca centar d.o.o.i/ili trećoj osobi. Korisnici i registrirani korisnici snose vlastitu odgovornost za poštivanje autorskih i drugih prava intelektualnog vlasništva u pogledu tih sadržaja.

Putuj bolje – Greca centar d.o.o.ne izjavljuje niti jamči, izričito niti prešutno, da je sadržaj internetske stranice i/ili povezanih stranica potpun ili ažuriran; da će internetska stranica i/ili povezane stranice uvijek biti dostupne i raspoložive te da neće sadržavati pogreške, viruse, crve i druge računalne programe koji bi mogli prouzročiti štetu korisnicima, registriranim korisnicima ili trećim osobama. Svaki korisnik i registrirani korisnik izričito prihvaća korištenje ove internetske stranice na svoju vlastitu odgovornost. Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. Putuj bolje – Greca centar d.o.o. nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih internetskih stranica. Bilo kakvo jamstvo dano na ovim stranicama odnosi se isključivo na proizvode ili usluge koje pruža Putuj bolje – Greca centar d.o.o.

Materijali koji su poslani ili dostupni putem internetske stranice nisu i neće se smatrati poslovnom tajnom, tajnim ili povjerljivim. Pružanjem materijala putem internetske stranice ovlašćujete Putuj bolje- Greca centar d.o.o.i/ili njegova povezana društva da ga neograničeno koriste u bilo koje svrhe, uključujući umnožavanje, prijenos, objavljivanje, emitiranje ili uporabu na bilo koji drugi način, bez obveze plaćanja bilo kakve naknade.

Putuj bolje – Greca centar d.o.o.nije obvezan odgovoriti na interaktivne sadržaje.

Zabranjeno je objavljivanje, slanje i razmjena sadržaja kojima se vrijeđaju važeći pravni propisi Republike Hrvatske, posebno lažnih odnosno neistinitih, obmanjujućih, uvredljivih, klevetničkih, vulgarnih, prijetećih, uznemirujućih, rasističkih ili šovinističkih sadržaja, sadržaja koji vrijeđaju prava intelektualnog vlasništva trećih osoba, sadržaja kojima se neovlašteno otkrivaju osobni podaci ili se vrijeđa pravo na osobnost trećih osoba ili drugih korisnika kao i drugih neprimjerenih sadržaja, te sadržaja kojima se može nanijeti šteta tvrtki Putuj bolje – Greca centar d.o.o., drugim korisnicima ili trećim osobama, što uključuje, između ostaloga, sadržaje kojima se potiče na ponašanje koje predstavlja kazneno djelo, koje za sobom povlači građansku odgovornost i slično.
Putuj bolje – Greca centar d.o.o. nije u mogućnosti pregledavati materijale i interaktivne sadržaje koji su poslani na ovu stranicu. Usprkos tome, Putuj bolje – Greca centar d.o.o. pridržava pravo, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, ukloniti materijale i interaktivne sadržaje koje smatra neprihvatljivim iz bilo kojeg razloga.

Putuj bolje – Greca centar d.o.o. ima namjeru koristiti nazive, logotipe, znakove, žigove i druge zaštićene sadržaje koji se pojavljuju na ovoj internetskoj stranici isključivo na područjima za koja je ovlaštena na temelju registracije ili prijave žiga, na temelju licence ili na neki drugi način. Kako bi se izbjegla svaka sumnja, Putuj bolje – Greca centar d.o.o. ovime izjavljuje kako nema namjeru koristiti nazive, logotipe, znakove, žigove i druge zaštićene sadržaje na područjima za koja nije ovlašten, te neće isporučivati niti nuditi proizvode i/ili usluge označene takvim zaštićenim sadržajima na takvim područjima. Korištenje takvih zaštićenih sadržaja na ovoj internetskoj stranici suprotno odredbama ovih Uvjeta ili njihova zlouporaba je strogo zabranjena.

Na ovu internetsku stranicu, te Uvjete korištenja primijenjivati će se pravo Republike Hrvatske. Pristupom i korištenjem ove internetske stranice suglasni ste da su u slučaju spora nadležni hrvatski sudovi.

Sva prava pridržana.
Ovi uvjeti se primjenjuju od 20.06.20012.
Putuj bolje – Greca centar d.o.o.

Ive Tijardovića 34,10000 Zagreb
OIB 94389925070
ID kod: HR-AB-01-080793611
HR1323600001102269142 otvoren kod Zaba-e
Matični Broj: 080793611